dr n.med Agnieszka Predko-Engel

Studia ukończyła w roku 1994 Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Uniwersytetu J. P. Šafarika w Koszycach Słowacja.

1999 - uzyskała I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej
2000 - 2004- szkolenie z zakresu ortodoncji w Lecznicy Stomatologicznej AMB
2014 - uzyskała tytuł specjalisty z zakresu ortodoncji
2014 - ukończone studia doktoranckie i uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu Czechy, wydział lekarski. Temat pracy doktorskiej: „Wiek szkieletowy w ortodoncji”

Autor publikacji i wystąpień na kongresach ortodontycznych. Od wielu lat tłumaczy kursy ortodontyczne z j. czeskiego i niemieckiego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

predko-engel

Prezentacje

 1. Olomouc 4.04.2009; Konferencja "Úsměv 09" na téma "Skeletální věk podle vývoje krční páteře"
 2. Olomouc 8.09.2009; Konferencja prac doktorskich; "Skeletalí věk podle krční pateře a podle ruky se zapestim"
 3. Wrocław 10.09.2009; 13. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego; "Skeletal age based on the development of cervical vertebrae"
 4. Mikulov 18.09.2009; II. Czesko-Słowacki kongres Ortodontyczny; "Skeletalí věk podle krční pateře a podle ruky se zapestim"
 5. Warszawa 12.12.2009; Posiedzenie Regionalnego Koła Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego; " Wiek kostny na podstawie rtg. Ręki z nadgarstkiem i na podstawie kręgów szyjnych."
 6. Olomouc 07.09.2010; Konferencja prac doktorskich 2010; "Skeletal age based on changes of cervical vertebrae C2, C3, C4 and the hand-wrist radiographs according to Björk"
 7. Warszawa 02.10.2010; 14. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego; "Skeletal age based on the hand-wrist radiograhps according to Bjork vrsus CVM"
 8. Olomouc 06.09.2011; Konferenci prac doktorskich 2011; "Míra shody v hodnocení skeletálního věku metodou CVM"
 9. Zamość 17.09.2011; 15. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego; "The estimation of the degree of reproducibility of CVM"
 10. Olomouc 24.03.2012; Konferencja "Úsměv 012"; "Míra shody v hodnocení skeletálního věku metodou CVM"
 11. Reykjavik 28.06.2013; Kongres Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego Reliabiliy of the cervical vertebrae maturation (CVM) method.

Publikacje

 1. "Skeletální věk v ortodoncii"; Predko A., Kamínek M., Langová K. Čes. Stomat. 2011, 111, č.6, s. 154-159.
 2. "Computer estimation of skeletal maturation on the basis of cervical vertebrae maturation"; A. Predko-Maliszewska; A. Predko-Engel; Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 25 (38) 2011; s.109-120 http://logika.uwb.edu.pl/studies/
 3. "Skeletal age according to cervical spine" A. Predko-Engel; M. Kaminek; K. Langová; P. Fudalej; Ortodoncie 2012, 21, č. 4. S. 218-226
 4. "The Evaluation of Skeletal Age Based on Computer-Supported Methods in Comparison to the Atlas Method"; A. Predko-Maliszewska, A. Predko-Engel; M. Goliński; Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 35 (48); 2013; s. 129-141