Wojciech Konrad

Studia ukończył w 2005 roku na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku.

Regularnie podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach krajowych i zagranicznych.

W roku 2011 uzyskał tytułu specjalisty z zakresu protetyki stomatologicznej.

Od roku 2011 pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Praca naukowa: 4 prace opublikowane, 7 doniesień zjazdowych, udział w 1 temacie badawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

predko-engel

Publikacje

  1. Wojciech Kondrat, Marek Łapuć, Anna Stocka, Joanna Kuć, J. Loster, A. Wieczorek, Teresa Sierpińska, Maria Gołębiewska, S. Majewski; Ocena stawów skroniowo-żuchwowych przy pomocy analizy wibracyjnej BioJVA oraz urządzenia Cadiax Compact II w grupie osób zdrowych w wieku 19-25 lat; Protetyka Stomatologiczna; 2012 : 62, 5, s. 366-367
  2. Wojciech Kondrat, Teresa Sierpińska, Maria Gołębiewska; Vibration analysis of temporomandibular joints BioJVA device description and its clinical application in dental diagnostics - review of literature. = Analiza wibracyjna stawów skroniowo-żuchwowych - opis urządzenia BioJVA i jego kliniczne zastosowanie w diagnostyce układu stomatognatycznego - przegląd piśmiennictwa; Journal of Stomatology; 2012 : 65, 2, s. 207-215
  3. Wojciech Kondrat, Marek Łapuć, Maria Gołębiewska, Teresa Sierpińska; Ocena analizy wibracyjnej stawów skroniowo-żuchwowych przy pomocy urządzenia BioJVA - doniesienie wstępne; Protetyka Stomatologiczna; 2011 : 61, 5, s. 369
  4. Wojciech Kondrat, Teresa Sierpińska, Maria Gołębiewska; Diagnostyka elektroniczna w badaniu czynnościowych ruchów żuchwy; Protetyka Stomatologiczna; 2009 : 59 (1), s. 10-15
  5. Wojciech Kondrat, Anna Kierklo; Urządzenia ultradźwiękowe w praktyce endodontycznej; Twój Przegląd Stomatologiczny; 2008 : (7- 8), s. 29-35